SPEKTRUM AUTYZMU W BIZNESIE

Biznes w dobie rosnących wyzwań gospodarki globalnej w ostatnim czasie napotyka na nieodwracalne zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne. Firmy stają przed możliwością współtworzenia nowej, inkluzywnej rzeczywistości w miejscach pracy, handlu czy usługach a wspierając neuroróżnorodność będzie korzystać z jej unikatowych możliwości.

Osoby ze spektrum autyzmu wbrew obiegowym i stereotypowym opiniom, to niezwykle innowacyjna grupa pracowników i rzesza nowych klientów. Czy dotyczy wielu osób? Odpowiedź brzmi tak, prawie każdego z nas. To kolega z pracy, podwładny, kluczowy współpracownik. Warto wiedzieć z czym się mierzą na co dzień, jak się wobec nich zachowywać, jakie stworzyć im warunki pracy, żeby skorzystać z ich potencjału i wspólnie funkcjonować w harmonii.

Oferujemy między innymi:

1. SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJACEJ
2. SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW HR/ REKRUTERÓW
3. SZKOLENIA DLA HANDLU I USŁUG
4. MATERIAŁY PRZYGOTOWANE DO DRUKU
5. FILMY EDUKACYJNE I INSTRUKTAŻOWE

SPEKTRUM WRAŻLIWOŚCI wychodzi naprzeciw potrzebom sektora biznesowego i wspiera go w zakresie skutecznych zmian w postrzeganiu neuroróżnorodności.